Aktualności

Drukuj

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.10.2016

„Utworzenie Laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrożenia nowych technologi osprzętu elektrotechnicznego.”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 - Oferta budowlana.

 

 

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane pod nazwą:

Wykonanie nadbudowy trzeciej kondygnacji, podniesienie konstrukcji dachu w istniejącym budynku socjalnym

(działka nr 4848/5 Wola Rzędzińska).”

w ramach planowanej realizacji projektu

Utworzenie Laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrożenia nowych technologi osprzętu elektrotechnicznego.”

 

TERMIN składania ofert - 17.10.2016 - godz. 10.00

TERMIN wykonania robót budowlanych - 31.05.2017

 

Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o dokumentacje projektową i opisową wykonaną przez (Piast Budownictwo i Architektura ul. Bitwy pod Monte Casino 12B 33-100 Tarnów) dostępna do wglądu w siedzibie firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL”.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zaproszenie

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 - Wyposażenie.

Zapytanie ofertowe na dostawę wtryskarki hydraulicznej o sile zwarcia 4500-5500 kN w ramach projektu pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Specyfikacja wtryskarki oraz wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty  >>> Specyfikacja wtryskarki o sile zwarcia 4500-5500 kN PDF <<<

Protokół z otwarcia ofert z zapytania ofertowego nr 1/2017 >>>protokól_z_otwarcia ofert_z_zapytania_ofert_1_2017.pdf<<<

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania nr. 1/2017 >>>protokół_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1_2017.pdf<<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 - Wyposażenie.

Zapytanie ofertowe na dostawę wtryskarki hydraulicznej o sile zwarcia 450-600 kN w ramach projektu pt. „Utworzenie laboratorium badawczo-rozwojowego na potrzebę badań i wdrażania nowych technologii osprzętu elektrotechnicznego” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw.

Specyfikacja wtryskarki oraz wszystkie informacje niezbędne do złożenia oferty  >>> Specyfikacja wtryskarki o sile zwarcia 450-600 kN PDF <<<

Protokół z otwarcia ofert z zapytania ofertowego nr 2/2017 >>>protokól_z_otwarcia ofert_z_zapytania_ofert_2_2017.pdf<<<

Protokół wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania nr. 2/2017 >>>protokół_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2_2017.pdf<<<

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2017

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów elektrotechnicznych, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Sp. z o.o.”

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1  - Oferta budowlana

wizualizacja produkcja

 

dotyczy zaproszenia do złożenia oferty na roboty budowlane pod nazwą:

Nadbudowa trzeciej kondygnacji istniejącego Budynku Produkcyjno – Magazynowego z przeznaczeniem na montaż osprzętu elektroinstalacyjnego”

w ramach planowanej realizacji projektu

Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wyrobów elektrotechnicznych, szansą na wzrost konkurencyjności firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego "TAREL" Sp. z o.o.”

w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R”, Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” w ramach III Osi Priorytetowej: Wsparcie Innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

TERMIN składania ofert - 05.04.2017 - godz. 10.00

TERMIN wykonania robót budowlanych - 30.11.2017

 

Wycenę należy przeprowadzić w oparciu o przedmiary robót (kosztorys ślepy) oraz dostarczyć do siedziby firmy Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL”.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Zaproszenie

  2. Kosztorys ślepy

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2015

Zaproszenie na Międzynarodowe Energetyczne Targi.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia stoiska firmy Tarel na XXVIII Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich.

logo_energetab

Targi Energetab odbędą się w dniach od 15 do 17 września 2015 roku w Bielsku-Biała.

Nasza firma będzie się prezentować w pawilonie N (stoisko nr 17).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.03.2015

 

Impreza Integracyjna 21 Marca 2015r.

.

Wywiad dla Tarnowska.tv

 

 


 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2014

POMPA CIEPŁA

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

W listopadzie 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 2 pomp ciepła powietrznych z zasobnikami 300 litr. PCWU – o mocy grzewczej 2,3 kW , które służyć będą do produkcji ciepłej wody użytkowej do celów sanitarnych.

Pompa ciepła wykorzystuje w głównej mierze odnawialne źródła energii, które utrzymują się w naturalnych pokładach i nie powoduje żadnej emisji substancji szkodliwych z budynku. Konstrukcja pompy ciepła umożliwia pozyskanie energii cieplnej np. powietrze, ziemia, woda. O zastosowaniu tej technologii decyduje więc zarówno ekonomia jak i ekologia.

Operacja mająca na celu poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie POMPY CIEPŁA w budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria:

Pompa Pompa Pompa Informacja

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2014

KOLEKTORY SŁONECZNE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

 

W październiku 2014 Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 8 sztuk kolektorów słonecznych VFK 145, z 2 zasobnikami i 2 zestawami pompowymi umożliwiających - poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło - podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Operacja mająca na cele poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie ww. KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH na budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Galeria:

Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Kolektory Informacja

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.09.2014

PANELE FOTOWOLTAICZNE

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich :

Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

. . .

 

We wrześniu 2014 r. Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. dokonały zakupu i montażu 40 sztuk paneli fotowoltaicznych HYMON 250-60P wraz z inwerterem Q3 umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Operacja mająca na celu poprawienie warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zainstalowanie PANELI FOTOWOLTAICZNYCH na budynku produkcyjnym

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

 

Galeria:

Panele Panele Panele Panele Informacja

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

PANELE FOTOWOLTAICZNE

W dniu 12.04.2013 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz w dniu 07.01.2014 z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. paneli fotowoltaicznych umożliwiających, poprzez wytwarzanie energii elektrycznej ze źródła odnawialnego, na choć częściowe uniezależnienie się od przerw w dostawach energii elektrycznej co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

KOLEKTORY SŁONECZNE

W dniu 12.04.2013 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz w dniu 07.01.2014 z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY zawarta została UMOWA PARTNERSKA O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem kolektorów słonecznych w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu na budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. kolektorów słonecznych umożliwiających - poprzez urządzenia do konwersji promieniowania słonecznego na ciepło - podgrzewanie wody użytkowej, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2014

UMOWA PARTNERSKA

POMPA CIEPŁA

W dniu 07.01.2014 ze Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym „PIAST” im. W. Witosa oraz z firmą „ELEKTROTECHNIKA-TAR” Sp. z o.o. zawarte została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY zawarta została UMOWY PARTNERSKIE O WSPÓŁPRACY w realizacji projektu „Zakup wraz z montażem pompy ciepła w firmie Tarnowskie Zakłady Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o.”

Celem zawartej umowy jest współpraca i promocja dotycząca planowanego projektu polegająca w szczególności na zamieszczeniu na stronach internetowych ww. partnerów niniejszej umowy informacji o zakupie i montażu w budynkach produkcyjnych Tarnowskich Zakładów Osprzętu Elektrycznego „TAREL” Sp. z o.o. pompy ciepła, co przyczyni się do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej z jednoczesnym ograniczeniem ilości niekorzystnych substancji wydzielanych do środowiska naturalnego.

 

Strona Partnera. Stowarzyszenia Kulturalno-Oświatowe "PIAST" im. Wincentego Witosa.

Strona Partnera. Elektrotechnika TAR Spółka z o.o.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Adres

TARNOWSKIE ZAKŁADY
OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

TAREL Sp. z o.o.

33-150 Wola Rzędzińska 297a

tel. +48 /14/ 679-33-50

tarel@tarel.pl

Cennik

Certyfikaty

IQNet

PCBC POL

Zmień wygląd

Statystyka

Odsłon : 864716

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 95 gości 
(c) TAREL 2010
Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb.